Werkwijze visualisatie projecten

Benodigdheden

Voordat wij kunnen starten met uw project hebben wij onderstaande gegevens van u nodig:

 • Alle beschikbare tekeningen (plattegronden, situatie/inplanting, gevelaanzichten, doorsnedes, details) in dwg- èn pdf-formaat
 • Kleuren-/materialenstaat
 • Referentiefoto’s van materialen (indien beschikbaar)
 • 3d model (indien beschikbaar)

Onze werkwijze

Fase 1 – Clay:

 • Wanneer u ons opdracht verstrekt, zullen wij a.d.h.v. de door opdrachtgever aangeleverde informatie en tekeningen het 3d model opbouwen.
 • Van dit 3d model sturen wij u ter controle enkele renderings en standpunt voorstellen.
  U wordt geacht het 3d-model bouwkundig zorgvuldig te controleren en uw opmerkingen zo duidelijk mogelijk aan te geven op deze renderings.
 • Let op! Na deze fase is het de bedoeling dat het 3d-model niet meer aangepast hoeft te worden. Indien u in fase 2 of later nog aanpassingen wenste van het 3d model kan dit als meerwerk in rekening gebracht worden.
 • Tevens geeft u uw voorkeur voor de gewenste standpunten aan.

 

Fase 2 – Work In Progress:

 • Na ontvangst van uw opmerkingen zullen wij de aanpassingen doorvoeren. Tevens gaan wij aan de hand van de door u gekozen standpunten meer detailleren, materialiseren en belichten. Ook hiervan sturen wij u renderings ter controle.
 • U controleert zorgvuldig nogmaals het 3d model (zou nu akkoord moeten zijn) en tevens de materialen, inrichting, belichting en geeft uw opmerkingen zo duidelijk mogelijk aan in het feedback systeem.
 • Let op! Na deze fase is het de bedoeling dat het 3d-model, camera standpunten, materialen en inrichting niet meer aangepast hoeven te worden. Indien u in fase 3 nog dergelijke aanpassingen wenst kan het voorkomen dat we dit helaas als meerwerk in rekening moeten brengen.

 

Fase 3 – Finals:

 • Na ontvangst van deze opmerkingen (of akkoord) zullen wij deze opmerkingen verwerken, voorzien van o.a. mensen, plus de ‘final touch’ (postproductie) en weer ter controle aan u sturen via ons feedback systeem.
 • U controleert alles nog een maal zorgvuldig en geeft eventuele laatste kleine opmerkingen weer aan via het feedback systeem.
  Indien u geen opmerkingen meer heeft zullen wij de beelden definitief en in hoge resolutie gaan renderen, waarna wij de beelden zullen nabewerken en de laatste puntjes op de ‘i’ zetten.
  Deze beelden worden aan u gestuurd voor akkoord.

Na akkoord zullen wij u de definitieve hoge resolutie beelden sturen en is het project opgeleverd. U bent geheel vrij om de beelden te gebruiken zoals u wenst.